UMOWA DEWELOPERSKA – co powinna zawierać?

Kiedy już zdecydujemy się na zakup mieszkania, nadchodzi czas na podpisanie umowy deweloperskiej. Zanim jednak podpiszemy ten dokument, warto poświęcić trochę czasu na dokładne jej przeanalizowanie. Poniżej punkty, których nie może w niej zabraknąć.

 

Co to jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska jest sporządzana w formie aktu notarialnego. W skrócie można określić ją jako zobowiązanie do sprzedaży określonego lokalu mieszkalnego przez dewelopera w zamian za zapłatę ustalonej ceny przez kupującego. Umowa ta określa także czas w jakim zostanie podpisana umowa ostateczna sprzedaży nieruchomości.

Ile kosztuje umowa deweloperska?

Zgodnie z ustawą deweloperską, koszty notarialne oraz wpisów do księgi wieczystej, ponoszone są przez kupującego i dewelopera po połowie. Dokładna kwota jest zależna od wysokości ceny sprzedaży i jest tym wyższa, im wyższa jest cena mieszkania czy domu kupowanego od dewelopera. Uregulowanie opłat za wszelkie czynności notarialne następuje w kancelarii notarialnej przy podpisywaniu umowy. Najczęściej praktykowanym sposobem jest płatność gotówkowa.

Prospekt informacyjny – kopalnia wiedzy o inwestycji.

Integralną częścią umowy deweloperskiej jest prospekt informacyjny. Deweloper ma obowiązek dostarczenia go klientowi przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Dokument ten zawiera informacje wymagane przez ustawę deweloperską, które mają pomóc potencjalnemu klientowi zorientować się w szczegółach inwestycji. Prospekt można podzielić na dwie części ogólną (informacje o inwestycji i deweloperze) i indywidualną (dotyczącą konkretnego mieszkania). Warto dokładnie zapoznać się z jego treścią gdyż jest on później podstawą treści umowy deweloperskiej.

Najważniejsze punkty, które powinny znaleźć się w umowie deweloperskiej:

 • określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
 • cena nabycia;
 • informacje o nieruchomości (powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości, istniejące na niej obciążenia hipoteczne i służebności);
 • termin przeniesienia na nabywcę prawa własności;
 • wysokość i terminy lub warunki płatności przez nabywcę na rzecz dewelopera;
 • informacje o rachunku powierniczym oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
 • numer pozwolenia na budowę;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
 • wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy;
 • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
 • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych;
 • określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej;
 • określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy.

Zebranie wszystkich dokumentów potrzebnych do podpisania umowy deweloperskiej i dostarczenie ich do notariusza zatroszczy się przedstawiciel dewelopera. Nabywca powinien tylko dokładnie zapoznać się z jej treścią i zadbać o to aby wszystkie punkty były dla niego zrozumiałe. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i kłopotów w przyszłości.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.