Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe, podane w formularzu kontaktowym, są przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem– zgodnie z art. 6 pkt 1 lit b) wspomnianego Rozporządzenia, lub też do celów handlowych bądź marketingowych – jeżeli została udzielona zgoda na takie przetwarzanie, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit a) Rozporządzenia. Administratorem Danych Osobowych jest firma Bafin Consulting z siedzibą w Białymstoku. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym np. Deweloperom, do celów realizacji umów. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku udzielenia zgody informujemy o prawie do jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.