Ile rząd dopłaci do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na start” w województwie podlaskim?

„Mieszkanie na start” jest elementem programu „Mieszkanie plus”, który startuje już w styczniu 2019 roku. Zakłada on dopłaty do czynszu najmu przez okres 15 lat. Docelowo ma on kosztować ponad 3 miliardy złotych rocznie. Co ciekawe to więcej niż cały program „Mieszkanie dla Młodych” trwający 5 lat.

W trakcie prac nad założeniami „Mieszkania na start” doszło do kilku zmian w kluczowych kwestiach. Przede wszystkim stał się on bardziej hojny, ale też wprowadzono coroczną kontrolę dochodów beneficjentów. Dzięki niej publiczne pieniądze mają w większym stopniu trafiać do osób, które faktycznie potrzebują pomocy.

 

Kto może liczyć na dopłaty w programie „Mieszkanie na start”?

O tym, kto będzie mógł skorzystać z programu mają decydować gminy. To one będą też odpowiedzialne za wypłatę tych środków.

Projekt „Mieszkanie na start” zakłada, że dopłaty otrzymają rodziny których średni dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia. Pierwszeństwo mają mieć rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Na szczególne traktowanie mogę liczyć też rodziny wielodzietne (każda kolejna osoba ma zwiększyć próg o 30 punktów procentowych.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do programu jest też nieposiadanie innego mieszkania lub domu. Jeżeli najemca otrzyma w spadku lokal mieszkalny, automatycznie traci prawo do dopłat.

Lista wybranych najemców zostanie ogłoszona po analizie złożonych wniosków. Warunkiem podpisania z nimi umowy najmu będzie zdolność do terminowego opłacania czynszu.

Od czego zależeć będzie wysokość dopłat do czynszu?

Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość dopłat będą:

  • liczba osób w gospodarstwie domowym
  • wysokość dochodu rodziny
  • majątek rodziny
  • lokalizacja mieszkania
  • wielkości mieszkania

Co ważne singiel dostanie dopłatę do maxymalnie 20m2. Każda dodatkowa osoba w rodzinie to dodatkowe 15 m2 powierzchni z dopłatą. Oznacza to, że 2 osobowa rodzina może liczyć na dopłatę do 35m2, rodzina z jednym dzieckiem do 50m2, z dwójką dzieci do 65m2 itd.

Wysokość dopłat w województwie podlaskim.

Ważnym kryterium wysokości dopłat jest też województwo w którym zamierzamy wynajmować mieszkanie. Singiel chcący wynająć mieszkanie w Białymstoku może liczyć na 123zł miesięcznie, czyli przez 15 lat korzystania z dopłat daje to kwotę 22 140zł. Im większa liczba osób w gospodarstwie domowym tym większa dopłata. I tak, rodzina z trójką dzieci dostanie 493zł miesięcznie, czyli przez 15 lat daję to w sumie 88 740zł.

Coroczna kontrola z gminy.

Dopłata będą przyznawane na okres maxymalnie 15 lat i będzie stałej wartości. Sytuacja gospodarstw domowych otrzymujących dopłaty będzie analizowana przez gminy raz w roku. Oznacza to, że jeżeli dochód rodziny przekroczy dopuszczalny poziom wygaśnie też prawo do dofinansowania. Dopłata nie będzie jednak cofnięta na stałe. W przypadku kiedy sytuacja rodziny znowu się pogorszy, będzie mogła liczyć na wznowienie dofinansowania. Na zmianę decyzji może też wpłynąć ilość członków gospodarstwa domowego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.