Dodatkowe środki na dopłaty w programie MDM – sierpień 2017 rok.

Już w sierpniu zostaną odblokowane dodatkowe środki na dopłaty w programie MDM „Mieszkanie dla Młodych”. W dniu 13.06.2017 roku rząd przyjął w trybie pilnym projekt nowelizacji ustawy o wsparciu państwa w nabyciu pierwszego mieszkania.

Dofinansowanie MDM – wcześniejsze założenia.

Przy wcześniejszych założeniach ustawy banki miały obowiązek wstrzymania wniosków o dofinansowanie z programu MDM, jeżeli kwota wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy poziom 95 procent założonego limitu. Powodowało to niestety niewykorzystanie limitu w całości. Przyczyną takiej sytuacji były decyzje części wnioskodawców, którzy np. wycofali złożone wnioski lub nie zdecydowali się na zawarcie umowy kredytu. Często zdarzało się też, że klient otrzymał negatywną decyzję kredytową i nie mógł skorzystać z zarezerwowanego dofinansowania lub też po prostu jedna ze stron wycofała się z transakcji.

Nowelizacja ustawy o dofinansowaniach MDM.

Zmiany w ustawie pozwolą na przeznaczenie wszystkich środków określonych w ww. ustawie na wypłaty finansowego wsparcia dla zainteresowanych potencjalnych beneficjentów. Wg wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dzięki zmianie ustawy z pomocy państwa będzie mogło skorzystać dodatkowo około 4 tys. rodzin.

Dodatkowe środki z programu MDM – sierpień 2017 roku.

Poprawiony projekt ustawy ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 r. W praktyce oznacza to wznowienie przyjmowania wniosków z terminem wypłaty wsparcia jeszcze w 2017 roku. Informacja o tym ma pojawić się najpóźniej 16 sierpnia a przyjmowanie wniosków przez banki będzie możliwe od dnia następnego.

Kryterium wieku a dodatkowe środki.

Informacja ta jest szczególnie ważna dla osób, które do tej pory nie uzyskały wsparcia od państwa na zakup pierwszego mieszkania, a ze względu na kryterium wieku do 35 lat nie będą mogły się o nie starać w przyszłym roku. Teraz mają niepowtarzalną szansę aby z tego skorzystać!

Wyścig o dopłaty MDM wciąż trwa.

W całym optymizmie należy jednak pamiętać, że zainteresowanie programem dofinansowanie MDM „Mieszkanie dla Młodych” jest ciągle bardzo duże i środków nie wystarczy na długo. Dlatego osoby chętne ze skorzystania z niego powinny jak najszybciej zweryfikować swoją zdolność kredytową oraz zacząć kompletować dokumenty potrzebne do złożenia wniosków kredytowych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.