Akt notarialny działki budowlanej i co dalej?

Podpisując akt notarialny zakupu działki kończymy jeden z pierwszych etapów, które mają nas przybliżyć do rozpoczęcia prac budowlanych tzw. wbicia pierwszej łopaty. Zanim jednak to nastąpi należy zając się załatwieniem niezbędnych formalności. Poniżej wymieniliśmy najważniejsze z nich.

Sprawy urzędowe.

Pierwszym krokiem po zakupie działki powinno być zgłoszenie się do urzędu gminy lub miasta w celu przepisania podatku od nieruchomości na nowego właściciela. Podczas aktu notarialnego, notariusz poinformuje nas o tym, że mamy na to 14 dni od momentu nabycia prawa własności. Kolejne kroki różnią się w zależności od tego czy teren na którym znajduje się działka jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy też nie. Jeżeli jest plan to właśnie w nim znajdziemy wszelkie zapisy dotyczące warunków zabudowy działki. Dowiemy się z niego m.in. jaka zabudowa jest przewidziana na tym terenie, jak wysoki może być budynek, jaki procent powierzchni wolno zabudować. Określa też odległość domu od ulicy, liczbę kondygnacji, szerokość elewacji frontowej, czasami nawet kształt i kolor dachu. Jeśli dla interesującego nas terenu nie uchwalono planu miejscowego, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, w której będą zawarte podobne informacje. O jej wydanie może wystąpić każdy, nie tylko właściciel gruntu. Jeżeli działka jest rolna (klasa gruntu I, II, III), konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w Starostwie w Wydziale Gospodarki Gruntami (wyłącznie dla terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast).

Wnioski o przyłączenie do sieci.

Ten punkt nie dotyczy działek w pełni uzbrojonych. Jeśli jednak nasza działka do takich nie należy trzeba złożyć wnioski dotyczące przyłączenia do sieci w lokalnych przedsiębiorstwach: gazowym, energetycznym i wodno-kanalizacyjnym. Warto zadbać o to odpowiednio wcześniej ze względu na to, że cała procedura może trochę potrwać.

Projekt domu.

Obecnie wybór gotowych projektów domów jest ogromny. Ich ceny wynoszą do kilku tysięcy złotych. Wybrany projekt trzeba jeszcze zaadaptować na działce uwzględniając warunki miejscowe oraz istniejące uwarunkowania. Inwestor może też zlecić wykonanie indywidualnego projektu specjaliście. Opcja ta jest nieco droższa ale czasem konieczna np. ze względu na nietypowe wymiary działki lub znaczne różnice wysokościowe (spadki). Na projekt architektoniczno-budowlany składa się architektura, konstrukcja i instalacje wewnętrzne.

Pozwolenie na budowę.

Nie ma już obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, o ile obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki. Inwestor może albo zgłosić budowę, albo wystąpić o pozwolenie na starych zasadach. Do zgłoszenia dołączyć należy praktycznie te same dokumenty, czyli cztery egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura ze zgłoszeniem jest krótsza i prostsza. W praktyce jednak większość inwestorów wciąż występuje o pozwolenie. Szczególnie w przypadku mniejszych działek, obszar oddziaływania (np. zacienienie) rzadko nie wykracza poza ich granice nieruchomości. W tym wariancie prostsze jest też wprowadzenie zmian w trakcie budowy. Komplet dokumentów składa się w starostwie, w wydziale architektury i budownictwa.

Poszukiwania wykonawców.

Poszukiwania firmy budowlanej, która przeprowadzi prace najlepiej zacząć jak najwcześniej, nawet zaraz po decyzji o zakupie konkretne działki. Nie oznacza to jednak, że od razu trzeba z nimi podpisać umowę. Należy jednak założyć, że z lepszymi ekipami umawia się co najmniej kilka miesięcy na przód. Trzeba też podjąć decyzję czy będziemy korzystać z usług generalnego wykonawcy czy sami podejmiemy się budowy systemem gospodarczym. Pierwszy wariant jest zdecydowanie wygodniejszy i mniej pracochłonny dla inwestora. Generalny wykonawca może być zatrudniony do części prac np. stanu surowego, deweloperskiego lub do całości, tzw. wykończenia pod klucz. To on odpowiada wówczas za organizację robót, zaopatrzenie budowy oraz jakość wykonanych usług. VAT od materiałów płaci się wtedy w wysokości 8%, a nie 23%. Oczywiście ta wygoda ma też swoją cenę, wykonawca dolicza sobie prowizję od zakupów i w ogólnym rozrachunku jest to zazwyczaj droższa opcja. Jednak jeżeli nie czujemy się na siłach i nie mamy czasu na samodzielne przypilnowanie budowy wydaje się to sensowne rozwiązanie. Większość Polaków decyduje się jednak na szukanie i angażowanie kolejnych specjalistów (murarzy, cieśli, dekarzy itd.) na własną rękę. Plusem takiego rozwiązania jest to, że na bieżąco widzimy postęp prac i szybko możemy wyłapać ewentualne niedociągnięcia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.